30. jan, 2019

Från en värld till en annan ...

Surrealistiskt att vandra genom regnskog för att komma fram till en glaciär. :)