18. feb, 2019

Milford Sound.

Man känner sig liten i dessa mäktiga fjordar.